Matris anlayisi

Dolayısıyla yukarıdaki atamalardan sonra dizinin elemanları M11=1 M12=2 M13=3 M21=2 ..

seklinde yapılandırılacaktır.2 boyutlu matrise eleman yuklenmesi yukarıdaki yöntemden farklı olarak,kullanıcıdan degerler alınarak da gercekleştirilebilir. satıra 4 tane 4 seklınde yazan programı yapabılecek var mı ??

O halde yukarıdaki algoritmanın C dilindeki karsılıgı asagıdaki gibi olabilir. Bir matrisin transpozesi ile carpımı birim matrisi veriyorsa,ilgili matris ortogonal bir matris olarak adlandırılmaktadır.3-3 bir matris icin denklem takımlarını inceleyecek olursak, M11 M12 M13 * M11 M21 M31 = 1 0 0M21 M22 M23 M12 M22 M32 0 1 0 M31 M32 M33 M13 M23 M33 0 0 1Yukarıdaki formülasyonu elde ederiz.Anlatılan bu algoritmanın C dilindeki karşılığı aşağıdaki gibi olabilir.#include #define row 2#define field 2int birim Matris(int sonuc Matris[][field]) if(!flag)break;}if(flag)printf("Matris ortogonal bir matristir\n");elseprintf("Matris ortogonal bir matris degildir\n");}void tranzpoz Al(int tranzpoz Matris[][field],int ilk Matris[][field]) void matris Carp(int result Matrix[][field],int ilk Matris[][field],int transpoz Matris[][field]) int main() Yukarıdaki programda dikkat edilirse uygulanan her işlem ayrı bir fonksiyon baslıgında yer almaktadır.Dışarıdan girilen bir matrisin bir simetrik matris olup olmadığını bulan programı yazınız. Sorularınız bir matris uzerinde yapılacak farklı işlemleri yansıttıgı icin ayrı ayrı olarak cevaplandıracagım. Ilk olarak bir matrisin esas köşegenlerini,yani asal köşegenlerini bulmak istedigimizde,matrisin ilgili indislerinin eşitliği bulunan noktalara bakmamız gerecektir.Ornegin asagıdaki 3-3 bir matrisi goz onune alırsak, M11 M12 M13M21 M22 M23M31 M32 M33 Yukarıda verilen matrisin asal köşegenleri sırasıyla M11, M22 ve M33 olacaktır.

Leave a Reply

  1. Webcam granny registrate 16-Sep-2017 11:15

    Singles, take note: Chicago was named the best city for dating in the U. this week by "The Great Love Debate," a nationally touring event that unites single men and women in the audience with a panel of relationship experts to discuss dating."The Midwest overall is far more optimistic, hopeful and enthusiastic about all things love, dating, relationships," said Brian Howie, producer of "The Great Love Debate" and author of "How to Find Love in 60 Seconds."Howie said the Windy City is a standout among the 78 cities the show has toured. Chicago's very vibrant.""The Great Love Debate" used data from 35,000 audience members who have attended the show since 2014 to calculate Chicago's top spot, which was based on attractiveness and diversity of population, sense of civic pride, confidence within the dating community and vibrancy of social scene. Bela Gandhi, founder of Smart Dating Academy, said that taking advantage of a thriving dating scene — or dating anywhere — must be more than just "jumping in" if a single man or woman wants to see results. Can't find a date for your festive holiday engagements in our fair city? the thing that we do very naturally is make a plan," said Gandhi, who is familiar with the show but is not one of "The Great Love Debate's" expert panelists.